Israel kavim Bus texture - GTA5

fa1267-20170303191048_1
Free

Install

to C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\